• Vind Lesmonsters ook op

Rekenmonsters

grootste

Wie is het langst?

De kinderen leren de lengte van mensen (en hun eigen lengte) te vergelijken. Ze kunnen aanwijzen wie de ‘langste’ en wie de ‘kleinste’ is.

Lees meer